Funkcjonalność

Tylko pełna funkcjonalność daje pewność uniknięcia błędów w pomiarach a także eliminuje generowanie fałszywych alarmów.

SOS

Zawsze w pakiecie! W naszej podstawowej wersji każde urządzenie w które wyposażony jest Senior posiada sygnalizację zagrożenia.
Wciśnięcie przycisku informuje opiekuna o stanie zagrożenia wraz z lokalizacją.

Lokalizacja

Zawsze w pakiecie! Dostępna dla opiekuna w dedykowanej aplikacji. Lokalizacja może być udostępniania również w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających podopiecznemu jak przekroczenie stref nadzoru, sygnał SOS itp.

Pomiar tętna

Urządzenie mierzy tętno i wysyła informację na Care Center oraz do Opiekuna na dedykowaną aplikację w czasie rzeczywistym. W przypadku przekroczonych norm generowany jest alarm.

Pomiar temperatury

Opaska telemetryczna mierzy oraz wysyła do systemu temperaturę skóry, dzięki czemu opiekun może na bieżąco śledzić informację w zakresie tego parametru. W przypadku przekroczenie określonej normy wysyłany jest alert do opiekuna (SMS, E-mail)

Strefa nadzoru

W panelu administracyjnym wyznaczamy strefy nadzoru. Przykładową strefą może być dom. Przekroczenie tej strefy przez podopiecznego będzie wysyłało sygnał wraz z podaniem lokalizacji do opiekuna.

Historia

Nasz rozbudowany system umożliwia wygenerowanie raportów zarówno lokalizacji jak również danych telemetrycznych.

Komunikacja

Powiadomienia o zagrożeniach wysyłane są za pomocą SMS, E-mail jak również w formie połączeń dźwiękowych oraz video w zależności od wybranego modułu.

Wodoodporność

Bateria

Bieżąca informacja o stanie naładowania urządzenia oraz alert o jego rozładowaniu poniżej określonej wartości.

Care Center - bezpieczne opaski dla seniorów

Care Center – opaski dla Seniorów

Kilka faktów

Jest to nowoczesne narzędzie zapewniająca bezpieczeństwo o życie i zdrowie seniorów. Nasze rozwiązanie charakteryzują się największą liczbą pobieranych oraz przetwarzanych danych ponieważ tylko analiza na podstawie wielu danych pozwala uniknąć błędów oraz wykluczyć fałszywy alarm.

Care Center dla Instytucji

Naszą aplikację udostępniamy dla Samorządów, Organów Pomocy Społecznej, Fundacji i Stowarzyszeń.
Zastosowanie teleopieki wzmacnia poczucie bezpieczeństwa u Seniorów. Samorząd, który wdrożył Care Center to samorząd przyjazny oraz atrakcyjny dla Seniora. Care Center – to centrum opieki na który składają się opaski dla seniorów, serwery oraz ludzie, czuwający nad stabilnością systemu.
System zaprojektowaliśmy tak by jak najbardziej wykluczyć ryzyko błędu oraz fałszywego alarmu. Nasz system opasek dla seniorów optymalizuje pracę opiekunów.

Care Center – dla Klientów Indywidualnych

Z naszej aplikacji mogą również skorzystać bliscy seniora. Dzięki Care Center Opiekun w czasie rzeczywistym może śledzić parametry życiowe oraz lokalizację seniora. Dane do aplikacji wysyłane są bezpośrednio z dedykowanej opaski dla seniora.
Wpływa to na poczucie bezpieczeństwa seniora, że cały czas ktoś nad nim czuwa. Opiekun natomiast może wykonywać swoje codzienne obowiązki mając pewność, że w sytuacji zagrożenia system go o tym poinformuje.

Teleopieka w Polsce oraz opaski dla Seniorów, są to rozwiązania na chwilę obecną „raczkujące” dlatego wymaga się wykazania zalet z jakimi wiąże się stosowanie tych rozwiązań. Zastosowanie opasek dla Seniorów to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Senior jest spokojny, że ktoś monitoruje jego stan, a opiekun może wykonywać codzienne obowiązki, ponieważ ma świadomość, że w przypadku zdarzenia niepokojącego – system go o tym zaalarmuje.

 

 

Skontaktuj się

Inteligent Elektronics Systems sp. z o.o.

 Al. Gen. Chruściela 37/39 lok 61, 

04-454 Warszawa  

Kontakt

Patryk Jurczyszyn

+48 531 788 164

biuro@carecenter.pl

Napisz do nas