Fundacja poprzez współpracę z zespołem Care Center ułatwia dostęp do nowych technologii telemedycznych osobom, którym monitoring może pomóc usprawnić codzienne funkcjonowanie: seniorom, epileptykom, kobietom w ciąży, osobom z problemami kardiologicznymi. Promowanie idei teleopieki nad seniorem oraz wykorzystania technologii telemedycznych stanowi istotny cel rozwoju strategii e-zdrowia w Polsce.