Pomiar tętna

Opaska telemetryczna mierzy tętno oraz wysyła pomiar do systemu, dlatego opiekun może na bieżąco śledzić informację w zakresie tego parametru. W przypadku przekroczenie zdefiniowanej normy wysyłany jest alert do opiekuna (SMS, E-mail).

Pomiar temperatury

Opaska telemetryczna mierzy oraz wysyła do systemu wartość temperatury skóry, dzięki czemu opiekun może na bieżąco śledzić informację w zakresie tego parametru. W przypadku przekroczenie określonej normy wysyłany jest alert do opiekuna (SMS, E-mail).

Lokalizacja

Dostępna dla opiekuna w dedykowanej aplikacji. Lokalizacja może być udostępniania również w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających podopiecznemu jak przekroczenie stref nadzoru, sygnał SOS itp.

Sygnalizacja zagrożenia

W naszej podstawowej wersji każde urządzenie w które wyposażony jest podopieczny, posiada sygnalizację zagrożenia. Wciśnięcie przycisku informuje opiekuna o stanie zagrożenia wraz z podaniem lokalizacji w której dana osobie aktualnie się znajduje.

Strefy nadzoru

W panelu administracyjnym wyznaczamy strefy nadzoru. Przykładową strefą może być dom. Przekroczenie tej strefy przez podopiecznego będzie wysyłało sygnał wraz z podaniem lokalizacji do opiekuna.

Przypomnienie

Nasze urządzenie przypomni o wizytach lekarskich, badaniach oraz o zażyciu lekarstw.

Komunikacja audio

Urządzenie umożliwia komunikację audio ze swoim opiekunem lub Care Center.
W przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia automatycznie może być uruchomiona komunikacja audio.

Detekcja upadku

Opaska na podstawie odpowiedniego czujnika wykrywa nagłe zdarzenie w postaci upadku o czym alarmuje opiekuna.

Spadek poziomu baterii

Opiekun zostanie powiadomiony o spadku poziomu baterii w urządzeniu podopiecznego. Opiekun w swojej aplikacji może w czasie rzeczywistym sprawdzić poziom naładowania urządzenia oraz czy urządzenie jest podłączone do zasilania.

Czujnik zdjęcia opaski

Zdjęcie opaski przez podopiecznego generuje alarm wysyłany do opiekuna.

Krokomierze

Parametr ten traktowany może być jako wartość pomocnicza wykluczająca błąd w pomiarze. Reasumując detekcja upadku związana z zatrzymaniem, utratą wysokości może świadczyć jednoznacznie, że upadek miał miejsce.

Odporne na zalanie
Historia

Nasz rozbudowany system umożliwia wygenerowanie raportów zarówno lokalizacji jak również danych telemetrycznych.

Podgląd video na żywo, czujnik dymu, czadu z poglądem w aplikacji Care Center.