Pomoc społeczna to jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Care Center – jako Centrum Opieki  przeznaczone jest w głównej mierze dla takich odbiorców jak organy Pomocy Społecznej. Ideą wdrożenia naszego produktu jest poprawienie jakości opieki, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób pod opieką jak również zautomatyzowanie procesów związanych z reakcją w przypadku wystąpienia zdarzeń alarmowych.

Dzięki automatyzacji pomiarów medycznych oraz zaimplementowanym funkcjom detekcji upadku system sam informuje opiekuna o konieczności podjęcia reakcji. Przycisk SOS dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo użytkownika opaski. Szybka reakcja na sytuacje alarmowe (sos, upadek), zapobieganie nieświadomym oddaleniom podopiecznych z ośrodka, przypominanie o zażyciu leków czy lokalizowanie użytkownika opaski to tylko niektóre z korzyści. System pozwala rozszerzyć usługi o usługi teleopiekuńcze, a tym samym zwiększa konkurencyjność ośrodka.