Samorządy w ramach swoich zadań wdrażają politykę społeczną na rzecz osób starszych, schorowanych.

Care Center został stworzony z myślą rozwoju innowacyjnych usług w zakresie opieki. 

Dzięki Care Center utworzycie Państwo nowoczesne centrum w którym można na bieżąco monitorować czynności życiowe osób niepełnosprawnych, schorowanych, samotnych. Dzięki procesowi automatyzowaniu operator systemu otrzyma informację, że dana osoba, w danej lokalizacji upadła, jest bez ruchu jak również jej parametry życiowe spadła lub podniosły się powyższej indywidualnie określonego poziomu i niezbędne jest podjęcie kroków mające na celu udzielenie pomocy. Dodatkowo co może mieć miejsce w przypadku osób z zaburzeniami pamięci operator systemu otrzyma informację, że dana osoba opuściła daną strefę nadzoru oraz gdzie aktualnie przebywa i w którym kierunku się porusza.

Care Center oferowany jest w dwóch wariantach:

Care Center Home – śledzenie, sygnalizacja zagrożenia, przekroczenie stref nadzoru

Care Center Platinum – śledzenie, sygnalizacja zagrożenia, przekroczenie stref nadzoru, monitorowanie czynności życiowych wraz z sygnalizacją przekroczenia tych norm.

Usprawnienie realizacji strategii opieki senioralnej, podniesienie jakości usług społecznych w samorządzie, zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności polityki społecznej – to tylko niektóre z korzyści wynikające ze współpracy z Care Center. Wdrożenie technologii Care Center w samorządach zwiększa atrakcyjność jednostek, jako miejsc zamieszkania dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz wymagających stałego monitorowania.

Technologia Care Center umożliwia pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. Samorządy korzystające z polskiej, innowacyjnej opieki to jednostki przyjazne seniorom.